Pro koho

V programu Kreativní Evropa mohou žádat o podporu organizace s právní subjektivitou (včetně OSVČ). V rámci i-Portunu mohou žádat i osoby fyzické.

MEDIA

Program KE MEDIA podporuje organizace v oblasti filmu, televize a nových médií a nabízí financování, vzdělávání a networking pro:

 • producenty,
 • herní vývojáře,
 • distributory,
 • sales agenty,
 • organizátory vzdělávacích programů pro audiovizuální profesionály,
 • organizátory festivalů, trhů a dalších aktivit pro audiovizuální profesionály,
 • VOD platformy,
 • organizace působící v oblasti filmové výchovy,
 • provozovatele kin.

Kultura

Program KE Kultura poskytuje podporu široké škále subjektů: pořadatelům kulturních akcí, nakladatelům, vzdělávacím institucím nebo veřejné správě. Žadateli mohou být také subjekty z audiovizuální oblasti, pokud jejich projekty nemají čistě audiovizuální obsah. Jedná se tak například o subjekty působící v oblasti:

 • výtvarného umění,
 • scénických umění,
 • hudby,
 • literatury,
 • architektury,
 • kulturního dědictví,
 • módy,
 • řemesel.

Mezioborová část

V mezioborové části Kreativní Evropa podporuje:

 • kvalitní žurnalistiku, pluralitu médií a mediální výchovu,
 • inovativní projekty zahrnující digitální technologie a mezioborovou spolupráci v rámci Creative Innovation Lab (CIL).

Dále v rámci mezioborové části vypisuje přípravné výzvy zaměřené na nové trendy nebo tematické výzvy zaměřené na některé z priorit programu.