Obnova parostrojního pivovaru v Lobči získala cenu European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2023

Evropská komise a Europa Nostra 13. června oznámily vítěze cen European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2023. V letošním roce bylo oceněno 30 mimořádných počinů v oblasti kulturního dědictví a tradic.

Mezi letošními vítězi je také pozoruhodná sanace parostrojního pivovaru v Lobči. Více než 15 let pracovali architekti Jana a Pavel Prouzovi na oživení tohoto pivovaru s bohatou historií sahající až do roku 1586. 

Tři desítky vítězů vybrala porota složená z odborníků na dědictví z celé Evropy na základě hodnocení výběrových komisí, které jsou odpovědné za posouzení žádostí o ocenění, které letos předložily organizace a jednotlivci z 35 evropských zemí.

Cecilia Bartoli, světově uznávaná mezzosopranistka a prezidentka Europa Nostra, uvedla: Srdečně blahopřeji letošním vítězům cen za evropské dědictví / Europa Nostra Awards k jejich zaslouženému oecnění. Jsou to inspirativní příklady, které skutečně přispívají k budování krásnější, udržitelnější a inkluzivnější Evropy. Jejich příběhy o úspěchu ukazují, jak lze překonat nepřízeň osudu spojením odborných znalostí, odhodlání, kreativity a inovací. Těším se na osobní setkání a oslavu všech vítězů na slavnostním předávání cen evropského dědictví v našem milovaném městě světového dědictví Benátkách.“

Slavnostní předání Cen Evropského dědictví proběhne 28. září v Palazzo del Cinema v Benátkách. Této akce se osobně zúčastní prezidentka Europa Nostra Cecilia Bartoli, prezidentka Europa Nostra, očekává se také účast místopředsedy Evropské komise Margaritise Schinase. Během ceremoniálu budou vyhlášeni laureáti Grand Prix a vítěz ceny Public Choice. Ceremoniálem vyvrcholí summit o evropském kulturním dědictví 2023, který pořádá Europa Nostra s podporou Evropské komise ve dnech 27. až 30. září v Benátkách; městě světového dědictví.

„Každý oceněný úspěch letošních Cen Evropského dědictví je výsledkem mimořádných dovedností a odhodlání, kolektivních i individuálních, zahrnujících místa dědictví a tradice z celé Evropy. Tím, že oceňujeme tyto úspěchy, také stvrzujeme pevný závazek chránit naše společné kulturní dědictví, protože je životně důležité pro naši sounáležitost jako občanů i komunit v Evropě,“ řekl místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas.

Online lze nyní hlasovat o vítězi ceny Public Choice Award 2023, která má nárok na finanční odměnu ve výši 10 000 EUR.

Parostrojní pivovar v Lobči, Česká Republika

Pivovar v české Lobči je cennou památkou s bohatou historií sahající až do roku 1586. Pivovar se nachází v malebné obci se 140 obyvateli v CHKO Kokořínsko. Dlouhodobý projekt obnovy pivovaru opět oživil malou vesnici a zachoval ho pro další generace. 

Projekt byl z velké části financován z vlastních finančních zdrojů vlastníků s podporou i ze strany vlády ČR prostřednictvím Programu péče o vesnické památkové rezervace Ministerstva kultury, dále z Programu kultury Středočeského kraje a programu „Zelená úsporám“ Ministerstva životního prostředí. Obnovu pomohl financovat také Program rozvoje venkova Evropské unie.

Pivovar a sladovna byly v nepřetržitém provozu od 16. století, současná stavba má svůj původ v první polovině 17. století. V 90. letech 19. století byl pivovar modernizován na průmyslový pivovar s parním strojem. Výroba se zastavila v roce 1943; areál byl opuštěný od 80. let a chátral.

Zapomenutý pivovar objevili architekti Jana a Pavel Prouzovi, když jim bylo 30 let. Během 15 let pracovali na oživení památky a zároveň si splnili sen o bydlení v památce a rozvíjeli kulturní aktivity na venkově.

„Parostrojní pivovar v Lobči je dokonalou ukázkou propojení historického a nového, pokračování života historického budovy v moderních časech. A také toho, jaký vliv může mít pečlivá obnova památky s plánem jejího dalšího využití na život celé komunity či obce. Mám radost z takovýchto projektů a vážím si majitelů, kteří k historii přistupují moderně, ale s respektem a citlivostí,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa

Počáteční fáze obnovy byla zaměřena na fyzickou ochranu lokality, po níž následovala pečlivá strukturální obnova. Od roku 2014 byl areál otevřen veřejnosti s vyváženým mixem kulturních a obchodních aktivit, aby byla zajištěna jeho budoucí udržitelnost. Po obnově byla obnovena původní funkce výroby piva v podobě malého řemeslného pivovaru.

V celém projektu byla zdůrazněna odpovědnost k životnímu prostředí, areál například využívá k vytápění systém částečně tepelných čerpadel a částečně geotermální energii.

Projekt měl také širší dopad na praxi památkové péče jako příklad úspěšného projektového řízení s omezenými finančními zdroji.

Obnova pivovaru vrátila do vesnice život. Obec společensky vzkvétá; pivovar, místní zámek a komunitní aktivity dělají z malé obce jedinečné místo k návštěvě. Místní komunita je na svůj pivovar opět hrdá. Pivovar se také připojil k ERIH – Evropské stezce průmyslového dědictví a pomohl tak jejímu zviditelnění na evropské úrovni.

„Tato obnova je dobrým příkladem citlivé rehabilitace industriálního dědictví, které velmi dobře zachovalo původní ráz a původní využití pivovaru v Lobči,“ uvedla porota Ceny.

„Je to velký úspěch pro jednotlivce, kteří investovali spoustu času a osobních zdrojů, aby dosáhli svých ambicí. Je to odvážný projekt, který vysílá silnou zprávu o důležitosti silného zapojení komunity a spolupráce mezi mnoha různými zainteresovanými stranami,“ dodala porota.

Europa Nostra
Europa Nostra je hlasem evropské občanské společnosti angažující se v oblasti ochrany a podpory kulturního a přírodního dědictví. Je to panevropská federace neziskových organizací, kterou podporuje také široká síť veřejných institucí, soukromých společností a jednotlivců z více než 40 evropských zemí. Europa Nostra byla založena v roce 1963 a je dnes uznávána jako největší a nejreprezentativnější síť tohoto zaměření v Evropě, která udržuje blízké vztahy s Evropskou unií, Radou Evropy, UNESCEM a dalšími mezinárodními organizacemi.   

Europa Nostra pořádá kampaně na záchranu nejvíce ohrožených památek, míst a krajinných celků, a to zejména ve svém programu „7 nejohroženějších“. Nejlepší projekty jsou vyzdviženy v programu Evropské ceny za kulturní dědictví / Ceny Europa Nostra. Organizace dále aktivně přispívá k definování a implementaci evropské strategie a politik, a to prostřednictvím participativního dialogu s evropskými institucemi a koordinováním Evropské památkové aliance.

Europa Nostra je jedním z oficiálních partnerů iniciativy Evropské komise New European Bauhaus a regionálně spolupředsedá Climate Heritage Network pro Evropu a Společenství nezávislých států. 

Tisková zpráva ke stažení ' Podrobnosti a komentáře poroty (EN) ' Video o pivovaru v Lobči
Všechny novinky