Otevřená výzva platformy LINA Architecture

LINA Architecture Platform vyhlašuje otevřenou výzvu pro začínající profesionály, myslitele a kreativce zabývající se oblastí prostoru se zájmem zúčastnit se 2024 LINA konference v Sarajevu. Přihlásit se mohou autoři s provokativními praktickými řešeními, teoretickými vhledy nebo podněty zabývající se tématem environmentální krize.

Vybraných 25 autorů bude pozváno prezentovat na konferenci v Sarajevu 3. a 4. října 2024.

Uzávěrka přihlášek: 13. května 2024. 

Platforma LINA je síť 34 institucí pracující na pomezí architektury a dalších oborů, věnujících se kultivaci prostoru. Cílem LINA platformy je usměrňovat procesy navrhování a výstavby směrem k regenerativním postupům a aplikaci principů nerůstu. Její prioritou a snahou je podpora začínající myslitelů a odborníků z praxe. Členem platformy je také pražská galerie VI PER.

Více informací na https://lina.community/open-call

Všechny novinky