Other Edges of the World / Otevřená výzva rezidence v Madridu (2023)

V rámci mezinárodního projektu Other Edges of the World, podpořeného programem Evropské unie Kreativní Evropa, hledáme umělce*kyně z Česka a/nebo Slovenska, kteří*ré mají zájem vytvářet v Madridu díla propojující ideje centra a periferie. Termín uzávěrky je 23. 6. 2023.

Projekt Other Edges of the World se zabývá dekolonizací mocenských struktur za dichotomií centrum/periferie. Navrhujeme podívat se blíže na pojmy jako „lokální“ a „centrální“ a zjistit jejich význam v postpandemických evropských podmínkách. Posílením sítě nezávislých organizací působících v oblasti současného umění se projekt snaží vytvořit platformu pro hloubkový umělecký výzkum.

Pojem centrum-periferie se často používá k popisu mocenské dynamiky mezi různými regiony nebo populacemi. V dekoloniální perspektivě to znamená rozpoznat způsoby, jakými západní mocnosti historicky vykonávaly kontrolu nad jinými regiony a kulturami, zejména v zemích globálního Jihu a Orientu. Tato perspektiva nás vybízí, abychom si uvědomili vzájemné souvislosti mezi různými formami útlaku a usilovali o spravedlivější a rovnější vztahy mezi různými regiony, populacemi a pohlavími.

Projekt vytyčuje možné trasy cesty z tzv. periferií do tzv. center, přičemž vychází z nového chápání toho, co je subalterní, zapomenuté nebo nedostatečně zastoupené, a reviduje cílový bod této cesty. Naším cílem je artikulovat svět, který reaguje na klimatické výzvy a je připraven bojovat proti imperialistickým, nacionalistickým a antidemokratickým tendencím.

Termíny rezidence:
Varianta 1: září/říjen 2023
Varianta 2: listopad/prosinec 2023

Partneři:
MeetFactory (Praha), hablarenarte/Planta Alta (Madrid), KAIR (Košice) a Visual Culture Research Center (Kyjev).

 

Více informací a registrace '
Všechny novinky