Zavřít

Označení Evropské dědictví

Původně mezivládní iniciativa 17 členských států Evropské unie byla ustavena v roce 2006. V roce 2011 nabyla oficiálního rozměru, kdy ji Rada Evropy a Evropský parlament přijal pod názvem Označení Evropské dědictví. Zkratka EHL (European Heritage Label) představuje prestižní ocenění, které přispívá k poznání a uchování hodnot, historie a kulturního dědictví států Evropské unie.

Jako Evropské dědictví jsou označeny ty pamětihodnosti, které mají symbolickou hodnotu nejen národní, ale představují přesah i pro další státy Evropy. Události, které měly významný dopad na utváření dějin Evropy a budování Evropské unie a které charakterizují demokratické hodnoty a důležitost lidských práv. Označení Evropské dědictví podněcuje vytvoření sítě významných míst, které mezi sebou sdílejí zkušenosti a osvědčené postupy při ochraně kulturního dědictví.

Pamětihodnosti, které se chtějí ucházet o Označení Evropské dědictví, zahrnuje přírodní, podvodní, archeologické, průmyslové nebo městské památky, kulturní krajiny, památná místa, ale také nehmotné dědictví vážící se k určitému místu. Mezi hlavní kritéria pro zápis do seznamu patří symbolická hodnota pamětihodnosti pro Evropu, ale i kvalita navrhovaného projektu s jasně definovanými aktivitami.

České pamětihodnosti s označením Evropské dědictví:

Více o Označení Evropské dědictví, podmínkách jeho udílení a sběru žádostí zde.