Zavřít

Označení Evropské dědictví

Původně mezivládní iniciativa 17 členských států Evropské unie byla ustavena v roce 2006. V roce 2011 nabyla oficiálního rozměru, kdy ji Rada Evropy a Evropský parlament přijal pod názvem Označení Evropské dědictví. Zkratka EHL (European Heritage Label) představuje prestižní ocenění, které přispívá k poznání a uchování hodnot, historie a kulturního dědictví států Evropské unie.

Jako Evropské dědictví jsou označeny ty pamětihodnosti, které mají symbolickou hodnotu nejen národní, ale představují přesah i pro další státy Evropy. Události, které měly významný dopad na utváření dějin Evropy a budování Evropské unie a které charakterizují demokratické hodnoty a důležitost lidských práv. Označení Evropské dědictví podněcuje vytvoření sítě významných míst, které mezi sebou sdílejí zkušenosti a osvědčené postupy při ochraně kulturního dědictví.

Pamětihodnosti, které se chtějí ucházet o Označení Evropské dědictví, zahrnuje přírodní, podvodní, archeologické, průmyslové nebo městské památky, kulturní krajiny, památná místa, ale také nehmotné dědictví vážící se k určitému místu. Mezi hlavní kritéria pro zápis do seznamu patří symbolická hodnota pamětihodnosti pro Evropu, ale i kvalita navrhovaného projektu s jasně definovanými aktivitami.

České pamětihodnosti s označením Evropské dědictví:

Více o Označení Evropské dědictví, podmínkách jeho udílení a sběru žádostí zde.

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks