Perform Europe Insights: Inovacemi k udržitelnosti

Perform Europe Insights: Inovacemi k udržitelnosti je první publikací projektu Perform Europe financovaného EU, jehož cílem je podpořit přeshraniční distribuci scénických umění.

Text přináší výsledky první výzkumné fáze projektu, která se zaměřila na mapování způsobu mezinárodní distribuce scénických umění v posledních letech. Identifikuje a analyzuje nedostatky v evropském systému a navrhuje řešení ke zlepšení této problematiky do budoucna. Zpráva upozorňuje na současnou geografickou nerovnováhu v evropském systému přeshraniční spolupráce a prezentace scénických umění. Mapuje také četné problémy související s uměleckou, lidskou, ekonomickou, sociální a environmentální udržitelností mezinárodní spolupráce. Závěrem zpráva formuluje vizi, jak může strukturovaný a kontinuální systém přeshraniční podpory pomoci odstranit stávající nedostatky a přinést dlouhodobý dopad.

Celé znění této publikace najdete níže. Text si můžete poslechnout i v audio verzi.

Perform Europe Insights: Inovacemi k udržitelnost ' Audio verze textu '
Všechny novinky