Podejte žádost o grant v aktuálních výzvách

Program Kreativní Evropa otevřel nové výzvy na podporu kultury, audiovize a mediální gramotnosti. Zapojit se může široká škála žadatelů z kulturních a kreativních odvětví.

Více informací o jednotlivých výzvách v částech MEDIA, Kultura a v Mezioborové části najdete u nás na webu nebo na portále Evropské komise Funding & tender opportunities.

Výzvy '
Všechny novinky