Podpořené projekty
v České republice

Projekty, kde se grant dělí mezi více příjemců, jsou označeny ikonkou
Celoevropská databáze podpořených projektů (Kultura 2014-2027; MEDIA 2014-2020)
Celoevropská databáze podpořených projektů (MEDIA a mezioborová část 2021-2027)

MEDIA
Kultura
Mezioborová část
Rok získání grantu
127 nalezených položek