21st Century Children

Hands On! Internationale Vereinigung von Kindern in Museen (vedoucí projektu, AT), Sladovna Písek (CZ), Der Magistrat Stadt Frankfurt am Main (DE)

Klíčovým východiskem projektu je idea, že muzea zaměřená na zapojování dětí mají obrovský potenciál proměnit vzdělávání dětí ve 21. století a jejich přirozenou sociální inkluzi.

Projekt se zaměří na výjimečnou kvalitu a povahu evropských dětských muzeí, jejich potenciální přínos evropské společnosti a na efektivní podporu dětských muzeí při naplňování jejich poslání.

Konkrétní cíle projektu jsou:

  • představit muzea jako instituce orientované na budoucnost – jako místa pro vzdělávání ve 21. století; identifikovat standardy kvality; vytvořit vizuální identitu a propagační strategie; zpřístupnit spolehlivý zdroj informací na evropské úrovni
  • podpořit ekonomickou udržitelnost muzeí na základě sdílených marketingových strategií
  • podpořit začínající muzea pro děti poskytnutím komplexních praktických informací vycházejících z činnosti „muzeí zapojujících děti“
  • sdílet znalosti a dovednosti, jež se vztahují k současným společenským a ekonomickým výzvám, jako je například společensky a kulturně rozmanité publikum nebo „digitálně orientované děti, mládež a rodiny“

Vedoucí projektu se zaměří na utváření a implementaci marketingových nástrojů a šíření komunikační kampaně, jež se zakládá na sdílených hodnotách a propagaci kvalitních institucí v Evropě. Rovněž zhotoví sadu podkladů dostupných k online samostudiu. Partnerské instituce uspořádají dvě významné konference s programem zaměřeným na školení umělců a muzejních pracovníků.

Příjemce grantu:
Hands On! Internationale Vereinigung von Kindern in Museen (vedoucí projektu, AT), Sladovna Písek (CZ), Der Magistrat Stadt Frankfurt am Main (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
108 390 €
Rok získání grantu:
2019
Realizace projektu:
01. 09. 2019 - 01. 02. 2022
Web projektu:
https://www.hands-on-international.net/projects/21st-century-children/
Související podpořené projekty