A Unique Experience, Fichtelberg, Carpathian Beast

Cineart TV Prague (CZ)
Příjemce grantu:
Cineart TV Prague (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European mini-slate development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE
Celkový grant:
155 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty