Absence

i/o post (CZ)
Příjemce grantu:
i/o post (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/22/2017
Celkový grant:
30 000 €
Rok získání grantu:
2018
Související podpořené projekty