AC/DC Augmented City – The Space for Digital Common Creative Citizenship

Takomat (vedoucí projektu, DE), Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) (CZ), Društvo za sodobno umetnost X-Op (SI), KIBU Innováció Műszaki Kutató Fejlesztő Szolgáltató (HU)

AC/DC je novátorský mezinárodní aktiv usilující o proměnu technologických možností umělců a tvůrců pracujících s veřejným prostorem a občanskou společností. Umožní umělcům komentovat a přetvářet veřejný a sdílený městský prostor bez reálného ataku na zástavbu, a to díky svému soustředění na virtuální nástavbu reality: v rámci AC/DC se totiž vytváří digitální platforma pro práci s tzv. augmentovanou (rozšířenou) realitou, tj. realitou s virtuálními prvky zobrazitelnými prostřednictvím přenosných zařízení (tabletů, smartphonů apod. na konkrétních místech ve městě). Práce začínají v Kolíně nad Rýnem, Praze, Mariboru a Budapešti – jakožto domovských městech partnerských organizací. Tvůrčí obyvatelé těchto měst budou mít díky AC/DC možnost reálných proměn svého okolí, aniž by do něj nutně museli invazivně zasahovat. To poskytuje mimořádný potenciál pro umělce, ale nejen pro ně. Občanské aktivity usilující o pozměnění urbánních řešení či infrastruktury svého prostoru získají silný nástroj.

Příjemce grantu:
Takomat (vedoucí projektu, DE), Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) (CZ), Društvo za sodobno umetnost X-Op (SI), KIBU Innováció Műszaki Kutató Fejlesztő Szolgáltató (HU)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
199 200 €
Rok získání grantu:
2015
Realizace projektu:
01. 05. 2015 – 01. 04. 2017
Web projektu:
http://augmentedcity.info/
Související podpořené projekty