Accelerator of Professionalization of Roma Music Artists

Ozvučovací agentura SERENDIPITY s. r. o. (vedoucí projektu, CZ), MADHOUSE gemeinnützige (DE), Rómska umelecká agentúra (SK); přidružení partneři (CZ): La Sophia, Unie olašských Romů, Asociace romských hudebních umělců v ČR

Hlavním cílem projektu je profesionalizace 60 romských kulturních manažerů a hudebních umělců v Česku, na Slovensku a v Německu.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávání v technických oblastech (zvuk, osvětlení, audio, video, LED zařízení, pódia), v digitálních oblastech (sociální sítě, internetový marketing, public relations), ve finanční oblasti (získávání finančních zdrojů a financování), v oblasti kulturního managementu (ekonomika, zákony, branding, lidské zdroje, účetnictví) a v oblasti technické tvorby/výstupních inovací, zpracování, distribuce a uchovávání hudebních děl. Kromě toho síť odborných konzultantů vybudovaná v rámci projektu umožní účastníkům další získávání odborných informací a sebevzdělávání. Přímou cílovou skupinou jsou romští kulturní manažeři (organizátoři a zprostředkovatelé romských kulturních akcí a manažeři hudebních těles) a romští hudebníci ve věku od 18 let. Nepřímou cílovou skupinou jsou romští a neromští kulturní manažeři (organizátoři a zástupci kulturních akcí), romští a neromští hudební umělci, partnerské sítě romských a neromských hudebních umělců v EU a hudební média v EU. Hlavními aktivitami jsou: mapování sítí, profesních a odborných organizací, zřízení vzdělávací akademie a spolupráce (výměna zkušeností, osvědčených postupů, vytváření sítí). Součástí projektu jsou: evropská online konference, tři národní semináře zaměřené na výměnu zkušeností a dobré praxe, vzdělávací příručka a mapa romských kulturních manažerů a hudebních umělců.

Příjemce grantu:
Ozvučovací agentura SERENDIPITY s. r. o. (vedoucí projektu, CZ), MADHOUSE gemeinnützige (DE), Rómska umelecká agentúra (SK); přidružení partneři (CZ): La Sophia, Unie olašských Romů, Asociace romských hudebních umělců v ČR
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
199 658 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty