Access: Thinking a more opened musical experience

Muzzix (FR, vedoucí projektu), Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit (CZ), Sonoscopia (PT)

Projekt přinese kvalitnější a otevřenější hudební zážitek pro evropské publikum. Bude užitečný pro místa, která nejsou primárně určena pro uměleckou a hudební produkci, ale která chtějí pracovat s místním publikem.

Cílem projektu je pracovat na kvalitnějším a otevřenějším hudebním zážitku pro posluchače. Vytvoříme jednotnou metodologii, která umožní evropským umělcům z oblasti improvizace a experimentu provádět výzkumnou činnost, a sice v různých podmínkách a v lokálním měřítku, ale zároveň na mezinárodní úrovni díky partnerství s územími ve Francii, v České republice a v Portugalsku. Budou společně testovat různé způsoby, jak publiku nabídnout kvalitnější podmínky poslechu na místech, která nejsou určena pro uměleckou a hudební produkci, s různou mírou účasti a zapojení publika. Naše činnost by měla vést také k budování místního publika ve spolupráci s lokálními aktéry každého území.

Díky metodologickému a vědeckému vyhodnocení našeho projektu s výzkumnými pracovníky, zpětné vazbě a sdílení zkušeností s profesionály navrhneme v závěrečné zprávě nový udržitelný model hudební produkce, který nabídne kvalitnější a otevřenější hudební zážitek pro publikum a bude možné jej aplikovat na evropské úrovni. Posílí dovednosti evropských umělců a jejich uměleckých organizací a míst, která se nevěnují umělecké a hudební produkci, a poskytne jim nástroje k experimentování na vlastních projektech s lokálními aktéry a zaměřit se na vztah s místním publikem v rámci energeticky úsporného přístupu.

Příjemce grantu:
Muzzix (FR, vedoucí projektu), Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit (CZ), Sonoscopia (PT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
197 851 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty