Active CITY(zens)

Institut umění – Divadelní ústav (vedoucí projektu, CZ), KUNSTrePUBLIK (DE), Faculty of things that can’t be learned (FR~U) (MK), IZOLYATSIA, platform for cultural initiatives (UA)

Společná vize spojila tři partnery, kteří spolupracují s náročnými městskými lokalitami v Praze, Berlíně a Skopje, a čtvrtého partnera na Ukrajině, s cílem vyvinout inovativní městské scénické představení zaměřené na rozvoj nového publika.

Pandemie dala podnět k některým zásadním změnám v oblasti scénických umění. Máme v úmyslu prozkoumat a využít nejlepší pandemické nápady k vytvoření nového prototypu kulturního programu. Plánujeme přesměrovat část pozornosti, kterou veřejnost v současnosti věnuje reklamě a komerci, znovuobjevit jedinečné veřejné prostory a vytvořit novou formu živých krátkých představení. Naše inovace bude spočívat ve strategické synergii digitálních a analogových technik založených na performanci a současných PR postupů. Snažíme se oslovit členy místní i globální komunity, kolemjdoucí a cestující vlakem, abychom vytvořili nové typy publika pro nové typy představení. Spojením silných míst s našimi již existujícími aktivními sítěmi zasahujícími do více než sta zemí a propojením akcí řízených místní komunitou s digitálními diváky otevřeme nové možnosti budování publika. Konečným cílem tohoto projektu je využít vzniklého prototypu, jeho stavební prvky a nástroje pro budování publika k podpoře znovuoživování složitých městských prostor, ochraně komunitního dědictví a zpřístupnění scénických umění různorodým skupinám diváků. Náš testovací a tvůrčí proces bude relativně krátký, usilujeme o to, abychom vybudovali nový mezioborový evropský tým, který bude pokračovat ve sdílení našich poznatků i po skončení projektu. Náš plán zahrnuje vývoj metod, které mají potenciál pomoci s obnovou kultury na Ukrajině, jakmile budou moci členové nadace Izolyatsia (jeden z hlavních partnerů projektu) bezpečně obnovit své aktivity v zemi.

Příjemce grantu:
Institut umění – Divadelní ústav (vedoucí projektu, CZ), KUNSTrePUBLIK (DE), Faculty of things that can’t be learned (FR~U) (MK), IZOLYATSIA, platform for cultural initiatives (UA)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
199 972 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty