Advancing Light-driven Public Interactions (ALIPI)

Young Talents (vedoucí projektu, CZ), Stichting GLOW (NL), Kulturno umetniško društvo MoTA – Muzej Tranzitornih umetnosti (SI), Toruńska Agenda Kulturalna (PL)

Projekt posouvá na další úrovně veřejné světelné interakce s publikem pomocí kvalitních uměleckých děl a integrovaného souboru činností, které obsahují inovativní tvorbu obsahu, rezidence pro umělce, odborné i veřejné workshopy a konference či ukázkové showcasy výsledných děl na významných evropských festivalech. ALIPI ve společném tvůrčím procesu spojuje umělce, designery a kreativní, technologicky orientované odborníky ze širokého spektra různých médií. Užívá ovšem veřejných interakčních prostředí spojených se světlem, ať už v té či jiné formě. ALIPI se zakládá na zapojení techniky a výrazně viditelném veřejném představení originálních mobilních zařízení a platforem, koncipovaném tak, aby umělci získali možnost rozvíjet a poté prezentovat svá zcela nová díla. K tomu jim slouží kurátorované rezidenční pobyty a workshopy.

Příjemce grantu:
Young Talents (vedoucí projektu, CZ), Stichting GLOW (NL), Kulturno umetniško društvo MoTA – Muzej Tranzitornih umetnosti (SI), Toruńska Agenda Kulturalna (PL)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2014
Realizace projektu:
01. 01. 2014 – 01. 02. 2016
Související podpořené projekty