Aerowaves

Aerowaves (vedoucí platformy, UK), Tanec Praha (CZ) a dalších více než dvě desítky partnerů

Aerowaves – Dance Across Europe je evropská síť na podporu začínajících choreografů. V roce 2015 oslavila dvacet let své existence. Yvona Kreuzmannová (vůdčí osobnost Tance Praha) patří ke spoluzakladatelkám sítě a působí nyní ve vedení platformy. Tanec Praha působil v síti jako „prezentující člen“. Díky grantu mohl každoročně spolufinancovat účast tří zahraničních špičkových děl vybraných z nabídky Aerowaves. Tanec Praha se rovněž podílel na výběru a hodnocení přihlášených, byl kontaktním místem pro české umělce, kteří chtěli přihlásit své dílo a kteří měli zájem o konzultaci. Součástí platformy byl také festival Spring Forward, jehož hostitelem v ČR byl v roce 2016 Tanec Praha (ve spolupráci s Plzní 2015 o. p. s.).

Příjemce grantu:
Aerowaves (vedoucí platformy, UK), Tanec Praha (CZ) a dalších více než dvě desítky partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské platformy
Celkový grant:
420 100 €
Rok získání grantu:
2015
Realizace projektu:
01. 10. 2015 – 01. 09. 2016
Web projektu:
https://aerowaves.org/
Související podpořené projekty