An Orchestra Network for Europe – ONE® is more

Orchestre de Picardie (vedoucí projektu, FR), Filharmonie Bohuslava Martinů (CZ), Fondatsiya priytali na nov simphonichen orkestar (New Symphony Orchestra) (BG), University for the Creative Arts (UK), Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach (PL), Štátny komorný orchester Žilina (SK), Radiotelevizija Slovenija, javni zavod Ljubljana (SI), Stadt Jena (DE)

Projekt usilující o rozvinutí mezikulturního dialogu a rozšíření uměleckého dosahu napříč hranicemi. Zaměřuje se přitom na problémy specifické pro oblast klasické hudby. V letech 2015–2019 bude projekt realizovat rozsáhlý plán spolupráce, ve kterém, při plném respektování eponymního názvu, půjde o otevírání klasické hudby digitálním technologiím, interakci s vizuálním uměním a grafickým designem tak, aby se zachovalo toto nehmotné dědictví pro budoucnost.

Příjemce grantu:
Orchestre de Picardie (vedoucí projektu, FR), Filharmonie Bohuslava Martinů (CZ), Fondatsiya priytali na nov simphonichen orkestar (New Symphony Orchestra) (BG), University for the Creative Arts (UK), Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach (PL), Štátny komorný orchester Žilina (SK), Radiotelevizija Slovenija, javni zavod Ljubljana (SI), Stadt Jena (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
1 997 528 €
Rok získání grantu:
2015
Realizace projektu:
01. 07. 2015 – 01. 03. 2019
Web projektu:
http://www.orchestranetwork.eu/
Související podpořené projekty