Archipelagos – Expanding literature routes in Europe

Atlas - Association pour la promotion de la traduction litteraire (FR, vedoucí projektu), Moravská zemská knihovna (CZ), Fondacia Sledvahsta Stranica (BG), Literarisches Colloquium Berlin (DE), Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (IREMMO) (FR), Associación colegial de escritores ACE (ES), Derzhavna ustanova ukrainsky instytut knyhy (UA), Kolegium Europy wschodniej IM. Jana Nowaka - Jezioranskiego we Wroclawiu (PL)

Projekt podporuje objevování nových hlasů z literatur v menších evropských jazycích a ohodnocení práce překladatelů, kteří v procesu vydání knihy hrají roli literárních skautů.

Objevit dosud neznámé příběhy

Ambicí tohoto projektu je zviditelnit rozmanité evropské literární hlasy a najít jim nové čtenáře po celé Evropě. Archipelagos podporuje objevování nových hlasů v méně používaných jazycích. Projekt pracuje s tezí, že překladatelé mají roli tzv. literárních skautů a díky jejich výběru děl a kontaktům s kolegy je podporována rozmanitost reprezentací a představ.

Projekt podpoří více než 100 překladatelů při jejich výzkumu prostřednictvím rezidenčních pobytů a umožní setkání 176 kolegů, kteří pracují s deseti základními jazyky nebo s dalšími evropskými jazyky, během deseti workshopů. Cílem projektu je však navýšit nejen nabídku, ale také poptávku. Proto proběhnou webináře, letní školy a odborná setkání pro více než 150 knihkupců, knihovníků a nakladatelů na třech největších knižních trzích EU (Německo, Francie a Španělsko). Ti také získají speciální přístup k literatuře psané v arabštině, bulharštině, katalánštině, češtině, litevštině, polštině a ukrajinštině, tedy v tzv. méně používaných jazycích na knižním trhu. Nakladatelé pojedou do Bulharska, ukrajinští autoři do Berlína, v Paříži zazní nové hlasy v arabštině: veřejné akce budou probíhat po celé Evropě a poskytnou objevitelům bibliodiverzity příležitost podělit se s publikem o nevídané poklady, které našli. Archipelagos si klade za cíl upozornit na jiné způsoby vyprávění o světě.

Změna, kterou chce Archipelagos přinést, spočívá v oddělení podpory poskytované překladatelům a nakladatelům. To by mělo vést ke vzniku nového typu podpory, která by zaplatila v současnosti neviditelnou a obvykle neznámou činnost literárních skautů. Projekt by měl přesvědčit autority, jak důležitý je tento malý, ale významný krok, který může vést ke změně vnímání překladatelského řemesla, k větší zvědavosti vůči literatuře v méně používaných jazycích a k zajištění nezávislého a kreativního knižního sektoru.

Příjemce grantu:
Atlas - Association pour la promotion de la traduction litteraire (FR, vedoucí projektu), Moravská zemská knihovna (CZ), Fondacia Sledvahsta Stranica (BG), Literarisches Colloquium Berlin (DE), Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (IREMMO) (FR), Associación colegial de escritores ACE (ES), Derzhavna ustanova ukrainsky instytut knyhy (UA), Kolegium Europy wschodniej IM. Jana Nowaka - Jezioranskiego we Wroclawiu (PL)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-2
Celkový grant:
885 586 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty