Areas of Inspiration

Združenie pre ochranu prírody Machaon International (vedoucí projektu, SK), MAS Strážnicko (CZ), Národní ústav lidové kultury (CZ), Annogallery (SK), Lvivska oblasna gromadska organizatsia Tustan (UA), European Wilderness Society (AT), Mittetulundusühing Muusa Kapriis (EE)

Projekt si klade za cíl vytvořit mezinárodní síť „inspirativních oblastí“, tedy míst vhodných k uměleckým pobytům ve velmi atraktivní přirozené a autentické evropské krajině, zajistit podmínky pro dlouhodobou nadnárodní mobilitu umělců a uměleckých odborníků ve venkovských lokalitách, podpořit kulturní výměnu a rozmanitost a prohloubit trvalou udržitelnost místního rozvoje. Projekt pracuje se skutečností, že v nových členských státech EU z oblasti východní a střední Evropy neexistuje mnoho uměleckých rezidencí, přestože tyto země disponují množstvím atraktivních kulturních prostor zajímavých pro tvůrce i jejich publikum; tato místa jsou ovšem často přehlížena a jejich potenciál není dostatečně využíván. Jestliže se podaří přilákat do takových „inspirativních oblastí“ tvůrčí osobnosti, výsledkem je obohacení kvality života, místní kultury, prostředí a ekonomiky.

Takto vytvořená síť partnerů poskytne prostor pro navyšování kapacity (pro nové dovednosti a znalosti) místních kulturních aktérů, zlepší viditelnost jednotlivých oblastí za národními hranicemi a stane se základem pro další rozšiřování kontaktů s podobnými evropskými regiony, které se budou chtít připojit k síti jakožto nové „inspirativní oblasti“. Projekt přináší do stávající kulturní praxe všech zúčastněných partnerů řadu nových podnětů. Všichni partneři patří k místním lídrům a jejich spolupráce přispěje k jejich růstu a k posílení jejich role kulturních facilitátorů a kurátorů ve vesnických oblastech.

Příjemce grantu:
Združenie pre ochranu prírody Machaon International (vedoucí projektu, SK), MAS Strážnicko (CZ), Národní ústav lidové kultury (CZ), Annogallery (SK), Lvivska oblasna gromadska organizatsia Tustan (UA), European Wilderness Society (AT), Mittetulundusühing Muusa Kapriis (EE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
192 000 €
Rok získání grantu:
2017
Realizace projektu:
01. 06. 2017 – 01. 05. 2019
Web projektu:
https://areasofinspiration.eu/
Související podpořené projekty