Arny a jeho kamarádi

Miracle Film (CZ)
Příjemce grantu:
Miracle Film (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EAC/S30/2013
Celkový grant:
60 000 €
Rok získání grantu:
2014
Související podpořené projekty