Art Archives Study. Before and after 2004 (ARTAS)

basis wien – Forschungs- und Dokumentationszentrum für moderne und zeitgenössische Kunst (vedoucí projektu, AT), Archiv výtvarného umění (CZ), Moderna galerija (SI)
Archiv výtvarného umění (CZ) spolurealizuje dvouletý projekt Art Archives Study. Before and after 2004 (ARTAS) s archivy basis wien – Dokumentační centrum pro současné umění (vedoucí projektu; Vídeň, Rakousko) a Archiv Moderní galerie (Lublaň, Slovinsko). Tyto tři umělecké archivy po desetiletí shromažďují, uchovávají a zpřístupňují dokumenty týkající se soudobé umělecké produkce a jejích protagonistů, autorů a míst konání ve svých zemích a nabízejí badatelům i zainteresované veřejnosti množství informací o jednotlivých osobnostech, institucích a výstavách umění 20. a 21. století. Všichni partneři spravují své rozsáhlé databáze (Art and Research Database basis wien, abART, RazUme), které dohromady obsahují údaje o více než 220 000 výstavách a 205 000 osobnostech.
Jako výchozí bod pro projekt ARTAS jsme si vybrali rok 2004, kdy došlo k dosud největšímu rozšíření Evropské unie. Se vstupem deseti nových členských států, včetně České republiky a Slovinska, se změnily politické, ekonomické a sociální vztahy mezi státy. Společný projekt bude zkoumat, jaký vliv měl tento historický moment na současné umění v daném prostředí. na něž se vztahují shromážděná
data. Zkoumání bude vycházet z materiálů uložených ve třech archivech a z informací, které se v jejich třech databázích protínají. Důraz bude kladen na vzájemné propojení událostí, institucí a jednotlivců v zemích, kde se tyto tři archivy nacházejí.
Cílem projektu je najít změny ve způsobu spolupráce a propojení umělců, kurátorů a institucí v nových podmínkách. Očekávané doplnění databází a obohacení stávajících archivních sbírek, umožní nový pohled na budoucí spolupráci mezi evropskými archivy současného umění.
Příjemce grantu:
basis wien – Forschungs- und Dokumentationszentrum für moderne und zeitgenössische Kunst (vedoucí projektu, AT), Archiv výtvarného umění (CZ), Moderna galerija (SI)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty