Art Space Unlimited (ASU)

tranzit.cz (CZ, vedoucí projektu), Rotor Zentrum für zeitgenössische Kunst (AT), OFF-Biennale (HU), La Escocesa - Fábrica abierta de creación analógica (ES), Fondacioni Shtatëmbëdhjetë/Project Space 17 (XK)

Pět zemí spolupracuje na projektu, který má zajistit přístup publika ze znevýhodněných komunit do institucí současného umění. Cílem je vytvořit know-how a strategie pro dlouhodobý dopad.

Projekt Art Space Unlimited je výsledkem spolupráce pěti evropských institucí (z Prahy, Štýrského Hradce, Budapešti, Prištiny a Barcelony), které vycházejí ze svých zkušeností sociálně angažovaných institucí zapojených do různých participativních uměleckých a kurátorských iniciativ. Projekt vychází z dlouhodobé úzké spolupráce těchto institucí a ze zkušeností se sociálně angažovanými, participativními a experimentálními kurátorskými a uměleckými strategiemi. Tyto instituce pracují s umělci a kurátory, kteří do svých projektů zapojují různorodé publikum, často bez přístupu k institucionalizovanému současnému umění. Domnívají se, že takové projekty vyžadují instituci se specifickými kapacitami, dovednostmi a strategiemi, aby se podařilo vytvořit dlouhodobý dopad. Cílem projektu je vybudovat know-how a kapacity pro zajištění odpovídající institucionální podpory.

Během 18 měsíců se konsorcium zapojí do čtyř společných workshopů a jedné společné rezidence, aby pracovalo na inovativních strategiích pro rozvoj sociálně inkluzivního publika a následně je uvedlo do praxe prostřednictvím 15 komunitních akcí. Tyto akce budou zaměřeny na specifické potřeby znevýhodněných komunit (romské komunity, lidi bez domova, nezaměstnané, mládež z řad migrantů). Budou rovnoměrně rozloženy ve všech pěti zemích a budou založeny na neotřelých způsobech zapojení publika do současného umění a jeho setkání s tvůrci. Kromě toho bude konsorcium prostřednictvím čtyř seminářů a příručky vydané v šesti jazycích šířit získané znalosti mezi odbornou veřejností v různých kontextech. Projekt podpoří snahu těchto institucí zajistit k nim přístup publiku, které se s institucionalizovaným současným uměním obvykle nesetkává. Projekt tak chce čelit výzvě, s níž se potýkají umělecké instituce středního rozsahu.

Příjemce grantu:
tranzit.cz (CZ, vedoucí projektu), Rotor Zentrum für zeitgenössische Kunst (AT), OFF-Biennale (HU), La Escocesa - Fábrica abierta de creación analógica (ES), Fondacioni Shtatëmbëdhjetë/Project Space 17 (XK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
198 507 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty