Artecitya

Apollonia (vedoucí projektu, FR), Centre for Central European Architecture (CCEA) (CZ), Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) (CZ), Goethe-Institut (DE), ARTos (CY), Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (PL), Bellastock (FR), Kunstrepublik (DE), Kulturno umetniško društvo MoTA – Muzej Tranzitornih umetnosti (SI), Diethnis Ekthesi Thessaloniki (EL)

Artecitya spojuje osm evropských kulturních organizací, které budou po čtyři roky koordinovaně podporovat umělecké aktivity spojené s urbanismem, městským veřejným prostorem, ekosytémy aglomerací a občanskou společností. Široké spektrum aktivit umožňuje mezinárodní spolupráci tvůrčích osobností zabývajících se moderními strategiemi proměny urbánního prostředí, ať už jde o nastupující generaci ekologicky smýšlejících architektů, umělců nebo politických a občanských aktivistů. Vedle přímých uměleckých expanzí do městského prostředí se v rámci Artecitya rozvíjejí mezioborové spolupráce umožňující technologicky poučenou účast umělců v občanských iniciativách vedoucích ke zlepšení městských infrastruktur (happeningy zaměřené na recyklaci stavebních materiálů, digitální rozhraní pro komunikaci o probíhajících de/rekonstrukcích v městských zástavbách, mediálně přenášené veřejné rozpravy, konference apod.). Projekt umožňuje sdílení zkušeností daných lokálními podmínkami.

Příjemce grantu:
Apollonia (vedoucí projektu, FR), Centre for Central European Architecture (CCEA) (CZ), Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) (CZ), Goethe-Institut (DE), ARTos (CY), Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (PL), Bellastock (FR), Kunstrepublik (DE), Kulturno umetniško društvo MoTA – Muzej Tranzitornih umetnosti (SI), Diethnis Ekthesi Thessaloniki (EL)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
2 000 000 €
Rok získání grantu:
2014
Realizace projektu:
01. 12. 2014 – 01. 10. 2018
Web projektu:
http://www.artecitya.gr/
Související podpořené projekty