ASSET – Audience Segmentation System in European Theatres

Akademie múzických umění v Praze (vedoucí projektu, CZ), Institut umění – Divadelní ústav (CZ), Art Projects Foundation (BG), IG Kultur Österreich (AT), Metropolia Ammattikorkeakoulu (FI), Narodno sveučilište Dubrava (HR), The Audience Agency (UK)

Hlavním cílem projektu ASSET je vývoj a testování prostředků, díky kterým se mohou evropská divadla dozvědět více o svém publiku a využít tyto poznatky k diverzifikaci a prohloubení vztahu s publikem a k tvorbě jejich uměleckých programů a marketingu za využití akcí, které pracují s publikem, jako je například European Theatre Night.

Konkrétní cíle:

 • poučit evropská divadla a kulturní organizace o metodologii segmentace publika,
 • sebrat a vyhodnotit data z vybraných evropských měst a následně je porovnat,
  implementovat výsledky segmentace publika do divadelního plánování, produkce a komunikace, za účelem posílení současné divácké základny a nalezení nového publika,
 • poskytnout možnost mezinárodního propojení mezi divadly z partnerských zemí European Theatre Night,
 • rozšířit výsledky projektu do výukových plánů univerzit a sítí pro práci s publikem.

Segmentace publika je proces rozdělování lidí do homogenních skupin pomocí určitého kritéria, jako je užívání určitých produktů, demografie, psychografie, komunikační chování nebo užívání médií. European Theatre Night je jednodenní událost, která se každoročně koná v 8–12 evropských zemích (Chorvatsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Slovinsko, Srbsko, Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Španělsko, Německo). V ten den se divadlo stává hlavním místem setkávání, dialogu, socializace a nových pohledů umělců, divadelních profesionálů a jejich publika.

Výsledky projektu:

 • 50–75 vyškolených správců sesbíraných dat,
 • 6 500 odpovědí od diváků,
 • konference a sympozium,
 • 5 případových studií,
 • webová stránka metodologie ASSET,
 • rozšíření mezi 796 organizací a 438 500 diváků,
 • zapojení divadelních komunit ze 14 zemí.
Příjemce grantu:
Akademie múzických umění v Praze (vedoucí projektu, CZ), Institut umění – Divadelní ústav (CZ), Art Projects Foundation (BG), IG Kultur Österreich (AT), Metropolia Ammattikorkeakoulu (FI), Narodno sveučilište Dubrava (HR), The Audience Agency (UK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
165 173,47 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 10. 2018 - 01. 06. 2021
Web projektu:
http://asset4art.eu/
Související podpořené projekty