Automatická podpora distribuce 2016 Mirius Praha

Mirius Praha
Potenciální fond vygenerovaný na základě počtu prodaných vstupenek na evropské filmy v předchozím roce byl reinvestován do následujících filmů:

  • Deník strojvůdce
  • Cuky Luky Film

Více informací k jednotlivým filmům najdete na webu distributora.

Příjemce grantu:
Mirius Praha
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Distribuce a online distribuce
Okruh:
Automatická podpora distribuce
Výzva:
EACEA/09/2016
Celkový grant:
9 051 €
Rok získání grantu:
2016
Web projektu:
Mirius Praha
Související podpořené projekty