Baba Jaga Europe 24/25

PIN.GO (IT, vedoucí projektu), FRAME Prague Comics Art Festival (CZ), Grafiskie stāsti (LV)

Projekt tří zemí na propagaci východoevropské komiksové scény vychází z předchozí spolupráce na festivalu v Itálii. Cílem je šířit komiksová díla napříč Evropou. Spolupráce bude mimo jiné zahrnovat pracovní setkání mezi nakladateli, výstavy a umělecké rezidence.

Baba Jaga Europe 24/25 je mezinárodní festival věnovaný vizuálnímu storytellingu. Jeho hlavním posláním je objevování a propagace východoevropské umělecké scény, poznávání jejích souvislostí, vlivů a vazeb se zbytkem Evropy.

Hlavními vyjadřovacími formami BJE2425 jsou komiks a ilustrace, zejména takové formáty (například grafické repotáže a grafické biografie), v nichž se přirozeně snoubí jak individuální příběhy marginalizace, inkluze, rovnosti a rozmanitosti, tak historie míst, měst a evropských národů.

Projekt BJE2425 je evolucí festivalu Baba Jaga Fest, který se zrodil v Itálii v roce 2022 za podpory italského ministerstva kultury. Na základě této zkušenosti vznikla neformální síť evropských organizací na podporu vizuálního vyprávění (storytellingu) jako nástroje dialogu mezi národy: tato síť je nyní základem BJE2425.

Cílem BJE2425 je využít schopnosti komiksu spojit dva různé umělecké jazyky (narativní umění a výtvarné umění), aby se aktivizovalo průřezové zapojení evropské umělecké komunity, podpořila se výměna mezi umělci, podpořil se rozvoj inovativní kulturní produkce a zvýšil se překlad a šíření komiksových děl mezi evropskými zeměmi. Zvláštní pozornost je věnována zemím, které navzdory živé umělecké scéně nacházejí méně prostoru pro reprezentaci ve zbytku Evropy, včetně Ukrajiny.

Za tímto účelem se BJE2425 opírá o organický soubor aktivit soustředěných zejména ve městech Řím (Itálie), Praha (Česko) a Riga (Lotyšsko), který zahrnuje B2B setkání mezi evropskými nakladateli, program uměleckých rezidencí mezi Prahou, Rigou a Římem, četné výstavy – včetně dvou putovních výstav na evropském území, workshopy, vzdělávací laboratoře, panely, antologickou publikaci nepublikovaných děl a širokou účast na evropských festivalech.

Příjemce grantu:
PIN.GO (IT, vedoucí projektu), FRAME Prague Comics Art Festival (CZ), Grafiskie stāsti (LV)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
199 659 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty