Be SpectACTive!

Associazione Culturale CapoTrave/Kilowatt (vedoucí projektu, IT), Tanec Praha (CZ) + 18 dalších partnerů

Be SpectACTive je umělci vedený produkčně orientovaný výzkumný projekt v oblasti scénických umění, jenž má experimentální povahu a který klade důraz na centrální roli publika. Tento projekt, založený na zkušenostech z prvního ročníku, se zaměřuje na posílení komplexního systému opakovatelných metod cílených na zapojení publika scénických umění, aktivní roli občanů/diváků, pomocí offline i online výstupů a strategií. Inspirován silnou translokální perspektivou, buduje mosty mezi městy a zeměmi, s myšlenkou inkluzivní a transkulturní Evropy.

Aktivitami projektu jsou:

  • produkce patnácti nových divadelních/tanečních představení; celý produkční proces povede k podpoře umělců počínaje výzkumem, přes široce rozvětvený systém rezidencí a otevřených zkoušek, až po distribuci v zapojených městech, sdílená programace, management a zadávání tvorby s cílem rozšířit zkušenosti aktivního diváctví směrem od programace k organizační úrovni; konče vhodnou formou zadávání uměleckých děl přístupem zdola nahoru,
  • prohloubení vnímání konceptu Peer Learning Network – tj. sítě, v jejímž rámci dochází k předávání know-how na základě kolegiality – s důrazem na myšlenku kolegiálního a kooperativního výukového nástroje, založeného na výměně postupů, konkrétních aktivit a nástrojů určených k získání dovedností a kompetencí v rámci sítě,
  • rozvoj výzkumného projektu, který bude poskytovat vhled, doporučení a závěrečné hodnocení dopadů realizovaných postupů.

Všechny tyto aktivity posílí osvědčenou online a offline spolupráci mezi umělci, občany a profesionály a zároveň poskytnou prostor pro zavedení nových odborných dat. Jak potvrzuje Charles Leadbeater v The Art of With: „Kulturní aktivity prodělaly změnu od produkce pro publikum k tvorbě s publikem“.

Příjemce grantu:
Associazione Culturale CapoTrave/Kilowatt (vedoucí projektu, IT), Tanec Praha (CZ) + 18 dalších partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
2 000 000 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 12. 2018 - 01. 11. 2022
Web projektu:
https://www.bespectactive.eu/
Související podpořené projekty