Becoming […]

Terén/Centrum experimentálního divadla (CZ), Lora V. Krasteva (UK), REPLIKA Educational Theatre Center (RO), Oyoun Kultur NeuDenken gUG (DE)

Projekt je zčásti výstavou, zčásti dokumentární divadlo. Je upraven podle místního kontextu s využitím projektového a tvůrčího modelu, který pracuje na místní úrovni s různými komunitami a staví na společných tématech imigrace a budování národa.

Projekt bude zkoumat procesy „stávání se“ (becoming) a pomůže divákům prozkoumat jejich vlastní zkušenosti s národností. V každém místě vznikne nejen unikátní umělecké dílo, ale i vztahy a zážitky.

Projekt produkuje Claire Gilbert a vede ho Lora Krasteva. Lořiny zkušenosti
s migrací v šesti různých zemích a její nedávné poznatky z podání žádosti o britské
občanství ji přivedly právě k tomuto projektu. Lora vede divadlo Global Voices Theatre,
divadelní společnost, která se věnuje uvádění mezinárodních děl historicky vyloučených tvůrců ve Velké Británii. Vytváří autorské, sociálně angažované divadlo s profesionály a členy komunit a spolupracuje s organizací Arts & Homelessness International, která se zabývá a zasazuje se o to, aby se v oblasti bezdomovectví našlo místo pro kreativitu. Lora je zakládající členkou hnutí Migrants in Theatre, které se zasazuje o lepší zastoupení první generace přistěhovalců v divadle i mimo ně.

Příjemce grantu:
Terén/Centrum experimentálního divadla (CZ), Lora V. Krasteva (UK), REPLIKA Educational Theatre Center (RO), Oyoun Kultur NeuDenken gUG (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Perform Europe
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty