Beyond Touring

Terén/Centrum experimentálního divadla (CZ), Tranzit (RO), Tatwerk (DE)

Smyslem projektu  je navázat a stabilizovat vztahy mezi promotéry ze tří organizací a umělci, kteří se účastní turné s představením Insider: Unwrapping Reality mezinárodního týmu umělců a místní umělecké scény.

Zástupci partnerů, kteří stojí za tímto projektem, budou mít prostor podělit se o své zkušenosti s kulturní produkcí a prezentací scénického umění ovlivněného konkrétními kontexty (místními nebo institucionálními). Věří, že potenciál další spolupráce mezi nimi bude posílen lepším porozuměním jejich postupům a situaci. Prostřednictvím četných setkání, budou umělci moci získat zpětnou vazbu a lépe porozumět kontextu, do kterého přinášejí svá díla.

Mikrorezidence umožní umělcům přizpůsobit inscenace konkrétním podmínkám vytvořeným místními pořadateli – reflektovat a testovat jejich hranice a nové způsoby prezentace; partneři chápou umělecké artefakty spíše jako proces než jako produkt.
Takové zkoumání uměleckého procesu, stejně jako poznávání různých kulturních kontextů, tvoří základ pro udržitelnost, která podle partnerských organizací není v tržně orientovaném uměleckém světě obvykle možná.

Příjemce grantu:
Terén/Centrum experimentálního divadla (CZ), Tranzit (RO), Tatwerk (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Perform Europe
Rok získání grantu:
2021
Realizace projektu:
2022
Související podpořené projekty