Bod obnovy

Film Kolektiv (CZ)

V Evropě roku 2041 mají všichni lidé ústavní právo prožít „JEDEN CELÝ ŽIVOT“. Pokud se vám stane nehoda, jste oživeni a můžete pokračovat dál ve svém životě. Stačí si každé dva dny pravidelně vytvářet digitální zálohu své osobnosti – tzv. “BOD OBNOVY”. Ale zaslouží si vůbec lidstvo právo na druhou šanci? (Bioscop)

V hlavních rolích Andrea Mohylová, Matěj Hádek, Václav Neužil ml., Milan Ondrík, Karel Dobrý a další. Premiéra 21. 9. 2023

Příjemce grantu:
Film Kolektiv (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/20/2016
Celkový grant:
30 000 €
Rok získání grantu:
2017
Související podpořené projekty