Bohemian Rhapsody, Nord Ost, Pan a paní Trumpovi, Tonda, Slávka a Génius

nutprodukce (CZ)
Příjemce grantu:
nutprodukce (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - soubor projektů
Výzva:
EACEA/21/2016
Celkový grant:
148 000 €
Rok získání grantu:
2017
Související podpořené projekty