Caravan Next – Feed the Future: Art Moving Cities

Nordisk Teaterlaboratorium (vedoucí projektu, DK), Farma v jeskyni (CZ), Teatr BRAMA – Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne (PL), OGR-CRT (IT), Rohrmeisterei Schwerte (DE), ZID (NL), Omma Studio (EL), Association des agences de la démocratie locale (FR), Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (SI), Centro De Arte Y Producciones Teatrales (ES), Università degli Studi di Torino (IT), Truc sphérique (SK), Polytechnio Kritis (EL)

Caravan Next je evropským projektem tzv. společenského a komunitního divadla (Social and Community Theatre, SCT) realizovaný v partnerství 13 mezioborových organizací v 11 zemích EU. Caravan NEXT vychází z předchozího projektu Caravan Artists on the Road, a to s cílem přenést jej do aktuální reality se silnou identitou EU, vycházejíce z výzkumu nového typu vztahů s publikem. Cílem bude vyvinutí Integrovaného evropského systému SCT pro mezinárodní výměnu profesionálních kulturních statků s trvalou a udržitelnou perspektivou. Posiluje přitom spolupráci mezi umělci SCT a profesionály v mezinárodním kontextu, s důrazem na země EU. Základem uměleckých aktivit je tvorba kulturního intervenčního modelu, který by byl převoditelný do sféry rozvoje publika. Caravan Next podporuje užívání digitálních médií a tvorbu webového obsahu a šíření v masmédiích. Projekt vytvoří na 30 událostí SCT ve 30 městech EU.

Příjemce grantu:
Nordisk Teaterlaboratorium (vedoucí projektu, DK), Farma v jeskyni (CZ), Teatr BRAMA – Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne (PL), OGR-CRT (IT), Rohrmeisterei Schwerte (DE), ZID (NL), Omma Studio (EL), Association des agences de la démocratie locale (FR), Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (SI), Centro De Arte Y Producciones Teatrales (ES), Università degli Studi di Torino (IT), Truc sphérique (SK), Polytechnio Kritis (EL)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
1 996 471 €
Rok získání grantu:
2015
Realizace projektu:
01. 09. 2015 – 01. 02. 2019
Web projektu:
http://www.caravanext.eu/
Související podpořené projekty