Caruso, Closing Pandora’s Box, Unfair Play, Yesterday

Daniel Severa Production (CZ)

+ Today & Tomorrow (krátký film)

Příjemce grantu:
Daniel Severa Production (CZ)
Partneři:

+ Today & Tomorrow (krátký film)

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European mini-slate development
Výzva:
CREA-MEDIA-2023-DEVMINISLATE
Celkový grant:
175 000 €
Rok získání grantu:
2023
Web projektu:
Daniel Severa Production
Související podpořené projekty