CEE Animation Workshop

Društvo slovenskega animiranega filma (SI)

Celoroční vzdělávací program určený pro vývoj projektů a zvyšování producentských dovedností v oboru animace. Je zaměřený na animované nebo hybridní projekty různé délky a typu (krátkometrážní, celovečerní i seriály).

Příjemce grantu:
Društvo slovenskega animiranega filma (SI)
Partneři:

Društvo slovenskega animiranega filma (SI) – koordinátor, CEE Animation (CZ) – 71 493,78 €, Stowaryszenie Producetow Polskie animacji (PL), Asociacia producentov animovaneho filmu (SK)

 

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Vzdělávání profesionálů
Okruh:
Talents and skills
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-TRAINING
Celkový grant:
942 033,72 €
Rok získání grantu:
2022
Web projektu:
CEE Animation Workshop
Související podpořené projekty