Ceramics and its Dimensions

Porzellanikon ‒ staatliches Museum für Porzellan Hohenberg a. d. Eger (vedoucí projektu, DE), Uměleckoprůmyslové museum v Praze (CZ) + dalších 15 partnerů

Patnáct evropských kulturních institucí se účastní projektu, který zkoumá kulturní, historický, tvůrčí, technický, ekonomický a sociální rozměr keramiky. Hlavním výstupem projektu je výstava Evropský kulturní životní styl v keramice. Od baroka až po současnost organizovaná Mezinárodním muzeem keramiky ve Faenze. Výstava se chystá prozkoumat minulost využití keramiky s cílem lépe poznat naši současnou situaci, počínaje každodenní keramickou výrobou a konče světem umění a designu. Má didaktický duch a upřednostňuje nový přístup ke sbírkám prostřednictvím představení keramiky jako součásti historie společnosti. Z toho důvodu je keramika zobrazena po boku zajímavých a atraktivních fotografických panelů. Přibližně 200 keramických prací pocházejících z 9 evropských zemí nabídne konkrétní vizi evropského životního stylu od 17. století až do současnosti.

Příjemce grantu:
Porzellanikon ‒ staatliches Museum für Porzellan Hohenberg a. d. Eger (vedoucí projektu, DE), Uměleckoprůmyslové museum v Praze (CZ) + dalších 15 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
1 934 308,50 €
Rok získání grantu:
2014
Realizace projektu:
01. 11. 2014 – 01. 11. 2018
Web projektu:
https://ceramicsanditsdimensions.eu/
Související podpořené projekty