CinEd

Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema (PT)

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd si klade za cíl zpřístupnit evropské filmy mladým divákům ve věku 6 až 19 let. Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů.
CinEd nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech nebo v dalších kulturních institucích. Filmy jsou organizátorům představení nabízeny zdarma a instituce mohou programy zpoplatnit do výše pokrytí svých provozních nákladů spojených s projekcí. Specifikem projektu je jeho zaměření na umělecké filmy a jejich přiblížení nejmladším divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně ceněné metodiky vyvinuté v rámci Cinémathèque française. Součástí nabídky jsou vedle samotných filmů také metodické materiály, pedagogické bonusy, pracovní listy či online prostor pro studenty.

Příjemce grantu:
Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema (PT)
Partneři:

Asociace českých filmových klubů (CZ), Arte Urbana (BG), Os Filhos de Lumière (PT), Cooperativa Sociale GET (IT), Cinémathèque française (FR), A Bao A Qu (ES), Deutsches Filminstitut & Filmmuseum (DE), MOG Technologies (PT), Bacači Sjenki (HR)

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Práce s publikem a filmová výchova
Okruh:
Filmová výchova
Výzva:
EACEA/25/2019
Celkový grant:
728 074 €
Rok získání grantu:
2020
Web projektu:
CinEd
Související podpořené projekty