CircusLink

Archaos (vedoucí projektu, FR), Gasparo (CZ), Dynamo (DK), Teatro da Didascália (PT)

Tržní podmínky nového cirkusu měly v různých oblastech Evropy odlišný vývoj, a proto jsou nevyvážené – trh nového cirkusu zůstává velmi úzký a kompetitivní. To vše představuje překážky pro mobilitu. Cirkulace se může stát společným projektem sdíleným producenty a společnostmi, pakliže je založena na myšlence, že každý umělec a představení nalezne adekvátní místo s ohledem na specifický kontext a problematiku. Je zapotřebí otevřít tento trh dalším profesionálům z jiných oborů. Proměna těchto východisek může přispět k podpoře mobility nového cirkusu. Cílem projektu CircusLink je vyhovět potřebám společností a producentů (z oblasti nového cirkusu, ale i z jiných oborů). Do projektu bude formou kolaborativní pracovní metody zapojeno sdružení partnerů (čtyři festivaly a síť subjektů se zaměřením na nový cirkus), čtyři kolektivně zvolené společnosti a producenti (z oboru a jiných profesí) vybraní na základě reflektovaných nerovností na trhu. Projekt se zaměří na utváření spolupráce „v přítomnosti“ (během setkání, vystoupení atd.) a online. Za tímto účelem bude vytvořena digitální platforma založená na dynamické databázi a kartografii dokumentující vznikající a stávající distribuční struktury, společnosti a turné. Tento internetový prostor pro komunikaci zaručí kontinuitu spolupráce účastníků experimentu. Na závěr projektu budou jeho výsledky šířeny prostřednictvím dokumentárního filmu a příručky dokumentující vznik kolaborativní pracovní metody.

Příjemce grantu:
Archaos (vedoucí projektu, FR), Gasparo (CZ), Dynamo (DK), Teatro da Didascália (PT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2019
Realizace projektu:
01. 09. 2019 - 01. 08. 2021
Web projektu:
https://www.facebook.com/CircusLink/
Související podpořené projekty