circusnext platform

Jeunes talents cirque/circusnext (vedoucí platformy, FR), Cirqueon (CZ) a přiblížně třicet dalších partnerů
Foto: Milan Szypura

Současný cirkus je poměrně novou uměleckou disciplínou: v Evropě vzkvétá, přestože se potýká s velmi rozdílnou úrovní uznání, nerovnoměrným rozdělením možností vysokoškolského vzdělávání a nedostatečnou znalostí této disciplíny jako umělecké formy samotné ze strany veřejných institucí a publika. Trpí tak silným přetrváváním klišé (cirkus jsou fyzické triky a riskování, gymnastika a zábava, nikoli umění), které brání rozvoji publika.

Tato situace vede k následujícím obtížím:

  • pro začínající tvůrce současného cirkusu předvést svou uměleckou práci různorodému publiku na velkém území,
  • pro kulturní provozovatele navrhnout inovativní a různorodá umělecká díla a shromáždit kolem těchto cirkusových návrhů velké publikum.

K řešení těchto problémů sleduje platforma circusnext tyto cíle:

  • identifikovat novou generaci tvůrců současného cirkusu prostřednictvím kritérií excelence a jedinečnosti,
  • podporovat mobilitu tvůrců a jejich představení v zahraničí, podporovat jejich zviditelnění a vytvářet podmínky pro existenci konfrontace jejich tvorby s publikem,
  • zvyšovat povědomí o rozmanitosti současných cirkusových autorů, čelit výše zmíněným klišé.

Propojujeme členy, reprezentující různorodé kontexty existující v Evropě, abychom nabídli výběr začínajících tvůrců, hájíme „autorský“ cirkus a nabízíme umělcům možnost prezentovat svá díla (rozpracovaná i dokončená) po celé Evropě i mimo ni. Prostřednictvím naší značky kvality circusnext se snažíme oslovit publikum, a to jak širokou veřejnost, tak profesionály z kulturního sektoru, a zapojit je prostřednictvím přímých setkání a dialogů s umělci a jejich dílem a prostřednictvím inovativních a digitálních kampaní, které zvou lidi, aby se stali živými diváky představení současného cirkusu.

Příjemce grantu:
Jeunes talents cirque/circusnext (vedoucí platformy, FR), Cirqueon (CZ) a přiblížně třicet dalších partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské platformy
Celkový grant:
500 000 €
Rok získání grantu:
2017
Realizace projektu:
01. 11. 2017 – 31. 10. 2018
Web projektu:
https://www.circusnext.eu/circusnext-platform
Související podpořené projekty