Classical Futures Europe

European Concert Hall Organisation (vedoucí platformy, BE), Česká filharmonie (CZ) + dalších 12 partnerů

Evropská platforma Classical Futures Europe podporuje kariéry a širší profesionální rozvoj nadaných mezinárodních umělců v klasické hudbě. Platformu tvoří sdružení předních prostorů a institucí, které podporuje v prezentaci vhodných umělců před místními publiky. Hlavní aktivity: každoroční série performancí pro začínající umělce s jejich vrcholnými, profesionálními vystoupeními. Integrované vzdělávání, společný dialog a tvorba s umělci pro aktivní rozvoj jejich dovedností a vytvoření poutavých vzdělávacích projektů a projektů práce s publikem napříč Evropou. Společné úsilí o budoucí rozvoj evropského hudebního života skrze hluboké dialogy a interakce mezi umělci, institucemi, prostory a publikem včetně otázek repertoáru, formátů a komunikace. Důkladný a proaktivní přístup k práci s publikem u začínajících umělců na základě individuálních pracovních plánů a priorit, ale také u sdílených klastrů na evropské úrovni, zaměřujících se na specifické iniciativy vytvářené na míru potřebám priorit konkrétních segmentů cílového publika (věk 86 let, školní skupiny, věk 1634 let). Masivní kampaň cílená na hudební sektor a dva cílové výše zmíněné segmenty publika, včetně vytvoření brandu Classical Futures Europe, který by byl indikátorem solidní umělecké kvality stejně jako organizačního a společenského dopadu evropského hudebního života. Série sezení pracovních a vzdělávacích skupin složených ze začínajících umělců i kolegů ze zapojených organizací. Platformu vedla skupina lídrů zkušených v oblasti klasické hudby, zkušená i v oslovování důležitých segmentů evropského publika i schopná synergicky využít vlastní váhy k šíření vize platformy dále.

Příjemce grantu:
European Concert Hall Organisation (vedoucí platformy, BE), Česká filharmonie (CZ) + dalších 12 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské platformy
Celkový grant:
500 000 €
Rok získání grantu:
2017
Realizace projektu:
01. 12. 2017 - 01. 12. 2018
Web projektu:
https://www.classicalfutures.eu/
Související podpořené projekty