CO-VISION – Mapping the Natural Heritage

Videocitta SRL (IT, vedoucí projektu), SIGNAL Productions (CZ), KIKK (BE), Multitrab Productions-Athens Digital Arts Festival (GR), LAB 852 (HR), Fundatia Transilvania Trust (RO), Rencontres Audiovisuelles (FR), Mapa das Ideias (PT), IED Istituto Europeo di Deign (IT), Plan 9 Cultural (ES), Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy-Xamk (FI), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU (NO)

Spolupráce 12 kulturních aktérů na řešení ekologických výzev na velkých akcích a na přípravě digitálního uměleckého archivu, který bude sloužit dalším evropským kulturním profesionálům.

CO-VISION – Mapping the Natural Heritage je tříletý projekt spolupráce, jehož cílem je vytvořit reprodukovatelný model pro řešení environmentálních výzev a umělecký digitální archiv EU, který bude šířit povědomí o klimatické krizi, podporovat udržitelné chování a spravedlivé odměňování na velkých kulturních akcích a zachovat část ohroženého přírodního dědictví. Projektu se účastní konsorcium 12 profesionálních kulturních aktérů v 11 zemích rozprostřených po celé Evropěa zapojí se do něj občané, mezinárodní umělci (se specifickým zapojením ukrajinské komunity) a místní aktéři, přičemž budou  využity kulturní participační strategie, bottom-up mechanismy a metoda vyprávění příběhů o přírodním dědictví.

Aktivity budou následující: 16 procesů místních debat, 8 digitálních uměleckých děl, 16 obsahových výstav, 16 odborných panelů, 16 veřejných panelů, 1 publikace Blueprint, 1 umělecký digitální archiv EU, 2 tiskové konference. CO-VISION počítá s aktivní účastí 24 umělců, 360 občanů různého věku, kulturního zázemí a původu (konkrétně ve věku 14-45 let), 160 místních aktérů, 1100 odborníků a přibližně 60 osob z projektového konsorcia. Ti získají pracovní zkušenosti v mezinárodním a mezioborovém kontextu, obohatí své znalosti a kompetence, posílí schopnosti rozvíjet spolutvůrčí procesy a prožijí inovativní zkušenost s účastí na kulturním a společenském životě města.

Výstupy jsou následující: 1) Blueprint, dokument obsahující výsledky výzkumu projektu s pokyny pro ekologizaci a participativní procesy; 2) EU Artistic Digital Archive, webová stránka, která bude úložištěm výzkumu, centrem pro výměnu znalostí a networking a prostorem pro všechny výstupy projektu, které zůstanou jako odkaz pro komunitu EU.

Příjemce grantu:
Videocitta SRL (IT, vedoucí projektu), SIGNAL Productions (CZ), KIKK (BE), Multitrab Productions-Athens Digital Arts Festival (GR), LAB 852 (HR), Fundatia Transilvania Trust (RO), Rencontres Audiovisuelles (FR), Mapa das Ideias (PT), IED Istituto Europeo di Deign (IT), Plan 9 Cultural (ES), Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy-Xamk (FI), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU (NO)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-3
Celkový grant:
1 998 146 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty