Community as Opportunity – Creative Archives‘ and Users‘ Network

Hessisches Staatsarchiv Marburg (vedoucí projektu, DE), Ministerstvo vnitra ČR (CZ) a dalších 15 partnerů

Všechny aktivity a závazky v rámci tohoto projektu mají jasné zaměření: vzdělávání diváků a profesionalizaci účastníků kulturního sektoru. Ústředním záměrem projektu je usnadnit oboustranný vztah mezi archivy/archiváři a veřejností napříč všemi společenskými vrstvami. Právě spojením a uvedením archivních institucí na stejnou úroveň budou naplněny podmínky programu. Vedlejším cílem projektu je nabídnout snadný přístup k výdobytkům digitálního věku a umožnit veřejnosti jejich aktivní využívání, čímž zároveň vznikne šance podílet se na vytváření a zkoumání společné evropské historie. Navíc se předpokládá podnícení udržitelného růstu digitalizovaných materiálů i prohloubení kvalifikace mladých odborníků prostřednictvím zajištění materiálů pro studijní účely. K dalším plánovaným aktivitám patří organizace sponzorovaných praxí pro studenty, různých tvůrčích soutěží pro žáky, studenty i veřejnost.

Příjemce grantu:
Hessisches Staatsarchiv Marburg (vedoucí projektu, DE), Ministerstvo vnitra ČR (CZ) a dalších 15 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
1 990 078 €
Rok získání grantu:
2014
Realizace projektu:
01. 12. 2014 – 01. 11. 2018
Web projektu:
https://coop-project.eu/, https://www.facebook.com/communityasopportunity/
Související podpořené projekty