ConnectUp – The Life of the Others | European Theatres for Young Audience in a Union of Diversity

Universitetet i Agder (vedoucí projektu, NO), Divadlo Alfa (CZ) + dalších 12 partnerů

Cílem projektu je ustanovit mezinárodní kulturní platformu pro mladistvé ve věku od dvanácti let za účelem zmírnění rostoucího společenského a kulturního napětí v Evropě. V plánu divadel s různým uměleckým zaměřením, festivalů a univerzity, jež působí v oblasti divadla pro mladé publikum, je zásadním způsobem investovat do budování publika. Společným cílem všech organizací je zapojit diváky z různých společenských skupin – propojit současné středostavovské publikum s mladými lidmi, jež se pohybují na okraji společnosti. Mladí lidé z různých společenských tříd, kulturních prostředí a s různými schopnostmi tak budou pod profesionálním vedením sdílet své zkušenosti v rámci divadelního projektu na téma „životy těch druhých“. Pod hlavičkou evropské „jednoty v rozmanitosti“ divadla propojí své odlišné dovednosti a rozšíří strategie tradičně užívané při budování publika o misionářský přístup. Výstupem bude komplexní sociální inkluze dosažená na základě „zprostředkování – zapojení – osvěty“. Repertoáry budou obohaceny o 29 představení, jež vzniknou na základě vzájemné spolupráce a budou představeny na 22 festivalech. Oslovit nové cílové skupiny a zároveň udržet vztahy se stávajícím publikem vyžaduje zvláštní schopnosti v oblasti mediace. Projekt se proto zaměří na profesionalizaci této oblasti a nabídne dva cykly (každý v délce roku a půl) certifikovaného duálního vzdělávání v oblasti „divadelní mediace“, jež kombinuje formální (elektronické) a vzájemné učení s praktickou činností. Mediátoři jsou přítomni u všech společně utvářených projektů (workshopů, třiceti koprodukcí) a zaručují, že se dané instituce stanou místy otevřenými pro mladé diváky z různých společenských poměrů a kulturních prostředí. Všechny činnosti podněcují zapojené subjekty k zavedení stálých změn v rámci svých řídích procesů a k zásadní proměně organizací, publika i kulturního prostředí.

Příjemce grantu:
Universitetet i Agder (vedoucí projektu, NO), Divadlo Alfa (CZ) + dalších 12 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Celkový grant:
2 000 000 €
Rok získání grantu:
2019
Realizace projektu:
01. 12. 2019 - 01. 12. 2023
Související podpořené projekty