Contemporary European Prose in Czech Translation

Větrné mlýny (CZ)

Projekt Současná evropská próza v českém překladu zahrnul deset knih, které v horizontu dvou let představily literární tvorbu Německa, Maďarska, Polska, Norska, Makedonie, Slovinska a Slovenska. Jednotlivé knihy se zaměřují na dokumentaci a fiktivní interpretaci různých historických událostí a období – například kniha P. Krištúfka Dům hluchého nese podtitul Dějiny Slovenska v 20. století a je psána z pohledu jedné rodiny. Také kniha Turecké zrcadlo od V. Horvatha zachycuje historické události – tentokrát je zasazena do 16. století a sleduje konflikty mezi Maďary a Turky. Autorka L. Dimkovska zase na pozadí příběhu o dvou siamských dvojčatech vyobrazuje historii Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (1984–2012) a činí tak v románu Backup Life. Veškeré překlady představují vysoce kvalitní literární díla v kontextu současné evropské prózy.

Příjemce grantu:
Větrné mlýny (CZ)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Literární překlady
Celkový grant:
99 750 €
Rok získání grantu:
2014
Realizace projektu:
01. 09. 2014 - 01. 08. 2016
Související podpořené projekty