Continuum: Observatory of Climate Crisis and its Artistic and Creative Solutions

XLAB s. r. o. (vedoucí projektu, CZ), 360 Innovation Culture LTD (CY), European Institute of Chernobyl (UA)

Cílem tohoto výzkumného projektu propojujícího oblasti umění, designu, nových technologií a vědy je diskutovat o dopadech klimatické změny a lidského působení na planetě a přinést nápady, jak náš životní styl proměnit v odolný, klimaticky neutrální a přizpůsobivý.

CONTINUUM je mezinárodní a dlouhodobý vizionářský výzkumný projekt v oblasti umění, designu, nových technologií a vědy, který nabízí jakousi observatoř našich pandemických, klimatických a válečných krizí. Vytváří nový myšlenkový prostor a sbírá úvahy a asociace, které spojují různé obory a směry výzkumu.

Cílem je spojit talentované lidi z různých oborů, myslitele, filozofy, vědce, designéry a umělce, mobilizované současnou kritickou situací, a umožnit světový a mezioborový brainstorming zabývající se důležitými otázkami paradigmatu antropocénu založeného na nejistotě a rostoucí komplexitě, který by měl vést nejen ke kritice negativních aspektů bezprecedentního „lidského vlivu“ na přírodu a naši planetu, ale také k navržení nových metod neinvazivní proměny přírody a učení se, jak žít v blízké budoucnosti.

Hlavním cílem je uspořádat celosvětový summit CONTINUUM a další tematické konference, které by vytvořily participativní prostor pro kritické myšlení a zkoumání nových mutací v oblasti umění a vědy a nových technologií, změny klimatu a sociálního začlenění, a diskutovat o nových nápadech, jak změnit náš svět a životní styl, aby byl odolný, klimaticky neutrální a přizpůsobivý, prostřednictvím nových inovativních myšlenek vznikajících na základě hybridizace umění, technologií a vědy.

Dalším důležitým cílem je vytvoření stálé evropské observatoře (CONTINUUM Observatory), která bude monitorovat a analyzovat dopady klimatické krize na kulturu a společnost a podporovat využití umění, vědy a kreativity k řešení této globální výzvy. Observatoř CONTINUUM bude nástrojem pro experimentování a shromažďování nových uměleckých a kulturních postupů a pro přenos a výměnu nově vyvinutých modelů mezi tvůrčími a vědeckými odborníky, tvůrci politik a v konečném důsledku všemi evropskými občany.

Příjemce grantu:
XLAB s. r. o. (vedoucí projektu, CZ), 360 Innovation Culture LTD (CY), European Institute of Chernobyl (UA)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty