Cradle of Death – The Curse of the Baron Gautsch

Twin Star Film (CZ)
Příjemce grantu:
Twin Star Film (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/17/2014
Celkový grant:
50 000 €
Rok získání grantu:
2015
Související podpořené projekty