CulHerCis22

MAS Rozkvět z. s. (vedoucí projektu, CZ), Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS) (AT), Landkreis Bamberg (DE)

Cílem projektu je zvýšit přístup veřejnosti k evropskému kulturnímu dědictví –⁠ kulinářské kultuře rozvíjené v cisterciáckých klášterech a klášterní krajině –⁠ a podpořit dlouhodobou aktivní účast veřejnosti na tvůrčím využívání tohoto kulturního dědictví.

Proč právě cisterciáci, jejichž kláštery se dodnes nacházejí po celé Evropě? Tento řád neprospíval jen duši…, ale díky základní zásadě Ora et labora a ekonomickým pravidlům řádu kultivoval místní krajinu a usiloval o maximální surovinovou soběstačnost. A to se odráželo i na talíři… Věděli jste, že na svátečním stole mívali 7 druhů masa? A kde všude zavedli pěstování vína, když expandovali po Evropě? Díky projektu se na veřejnost dostanou původní recepty i jejich moderní podoby. Vydáme tištěnou i elektronickou kuchařku. Vznikne veřejně přístupná komplexní databáze „gastrosofie“ historických receptů a jejich moderních verzí, která bude připravena formou zážitkových akcí (9) ve spolupráci s významnými gastronomy, studenty a zájemci z řad veřejnosti (700 osob). Základem bude výzkum historických pramenů. Prostřednictvím 3D vizualizací interiérů klášterů ukážeme veřejnosti, jak to vypadalo v klášterních kuchyních a jídelnách; tyto modely budou využívány veřejností a školami pro výuku prostřednictvím mezinárodní sítě CISTERSCAPES, nominované na Označení evropské dědictví (EHL). Ke zpřístupnění kulturního dědictví budeme využívat přátelské moderní technologie a sociální média, důraz klademe také na zážitkovou formu a pořádání akcí pro veřejnost. Skutečné kreativní využití kulinářského dědictví je pro nás klíčové, stejně jako propojování organizací na evropské úrovni s využitím místních zdrojů.

Příjemce grantu:
MAS Rozkvět z. s. (vedoucí projektu, CZ), Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS) (AT), Landkreis Bamberg (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
199 998 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty