CycleUp!

Goethe-Institut e. V. (vedoucí projektu, DE), Česká centra (CZ), Bomiasto (PL), Punkt (SK), Tartu Linn (EE), Sihtasutus Tartu 2024 (EE)

CycleUp! propojuje svět umění, kultury a udržitelné dopravy a začleňuje environmentální udržitelnost do evropského uměleckého a tvůrčího procesu.

Projekt spojí umělce, odpovědné činitele a širokou veřejnost a využije sílu uměleckého tvůrčího projevu ke zvýšení povědomí a propagaci výhod – individuálních, místních, národních i globálních – jízdního kola jako uhlíkově neutrálního, udržitelného a bezpečného dopravního prostředku.

Usnadníme spoluvytváření, vystavování a šíření nových evropských uměleckých děl na toto téma s cílem změnit vnímání, vyvolat diskuzi a formovat návrhy na podporu rozvoje udržitelné mobility, dopravy, měst a cyklistické kultury. Umění využijeme k podpoře blahobytu občanů a regeneraci měst po skončení epidemie covidu a k řešení klimatické krize prostřednictvím utváření životaschopných alternativních dopravních řešení pro naše partnerská města. Prostřednictvím participativních uměleckých projektů budeme podněcovat diskurz o udržitelné mobilitě a ochraně klimatu a podporovat iniciativy občanské společnosti v této oblasti.

Projekt spojuje tři cílové skupiny:

  • CycleUp! pro umělce: poskytujeme umělcům kurátorský a podpůrný rámec pro spoluvytváření uměleckých děl na téma udržitelné dopravy a pro evropskou mobilitu a zároveň podporujeme udržitelnost v tvůrčím procesu.
  • CycleUp! pro občany: široká veřejnost, největší cílová skupina našeho projektu, bude zapojena prostřednictvím uměleckých výstupů projektu a participativních aktivit, jako jsou debaty, workshopy a diskuze propagující používání jízdního kola jako životaschopného dopravního prostředku. To povede k měřitelným posunům ve vnímání atraktivity jízdního kola jako pravidelné dopravní volby.
  • CycleUp! pro osoby s rozhodovací pravomocí: osoby odpovědné za plánování městského prostoru a dopravy ve svých městech budou zapojeny do celého projektu, aby umělecké výstupy a výsledky participativních akcí pomohly utvářet budoucí udržitelnou dopravu.
Příjemce grantu:
Goethe-Institut e. V. (vedoucí projektu, DE), Česká centra (CZ), Bomiasto (PL), Punkt (SK), Tartu Linn (EE), Sihtasutus Tartu 2024 (EE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-2
Celkový grant:
905 523 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty