Dancing Histor(y)ies – binding communities and heritage through dance (DH)

Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo (vedoucí projektu, IT), 420People z. ú. (CZ) + dalších 12 partnerů

Projekt vychází z pozitivních zkušeností projektu Heritart, projektu spolupráce malého rozsahu v rámci programu Kreativní Evropa zaměřeného na propagaci archeologických nalezišť prostřednictvím scénických umění. Inovativnost projektu spočívá v kombinaci památkových objektů, místních komunitních skupin a hostujících tanečních souborů.

Využití dramaturgů DH jako tvůrčích katalyzátorů k usnadnění spolupráce mezi třemi klíčovými skupinami zúčastněných stran, vstup vysokoškolského výzkumu do modelování, testování a provádění těchto postupů a odborná příprava klíčových odborníků představují společně jedinečné budování kapacit evropského kulturního dědictví. Projekt bude obohacen o různé perspektivy, návrhy a přístupy zapojených institucí, cílových skupin a zúčastněných stran. Na konci projektu se zjištěné osvědčené postupy, navržená metodika a dosažené výsledky stanou sdílenými a společnými znalostmi, které budou k dispozici pro další využití a implementaci na evropské úrovni, což vytvoří multiplikační efekt, kterého by jednotlivé instituce na národní úrovni nedosáhly.

Příjemce grantu:
Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo (vedoucí projektu, IT), 420People z. ú. (CZ) + dalších 12 partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-3
Celkový grant:
1 999 996 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty