Dancing Museums – The Democracy of Beings

La Briqueterie – Centre de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne (vedoucí projektu, FR), Tanec Praha (CZ), Arte Sella (IT), Comune di Bassano del Grappa (IT), Conseil départemental du Val-de-Marn (FR), Consorci Mercat de les Flors – Centre de les Arts del Moviment (ES), Dance4 (UK), Fondazione Fitzcarraldo (IT), Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (DE), Dansateliers (NL), Università Ca' Foscari Venezia (IT)

Dancing Museums – The Democracy of Beings představují akčně-výzkumný projekt zaměřený na posílení a udržení dlouhodobé spolupráce mezi tanečními soubory, muzei, univerzitami a místními komunitami, který vyvine inspirující dlouhodobé umělecké a kulturní programy, do kterých se budou lidé z těchto komunit chtít zapojit. V době rychlých změn je zřejmá nutnost profesionality, sdíleného slovníku a souvislého koncepčního rámce vhodného pro různé přístupy práce s publikem. V rámci projektu budou jednotlivci a umělecké organizace sdílet, vylepšovat a vyvíjet schopnosti přenosu znalostí nutných pro rozšíření a prohloubení vztahů s publikem. Partneři vnímají tento strategický projekt jako experiment v oblasti kulturní svobody. Pokud se umění více zaměří na lidi, lidé se více zaměří na umění. Projekt se zaměřuje na změny, které se musí stát na organizační úrovni, aby došlo ke konceptualizaci, vývoji a testování nových nástrojů pro umělecký sektor, aby vytvářel podstatné zkušenosti a citlivá setkání se společností, a tím měřil a zlepšoval svou společenskou hodnotu a dopad. Zkušený výzkumný tým, složený z umělců, pracovníků tanečních souborů, muzeí a univerzit ze sedmi zemí, hledá způsoby, jak by mohl tanec nabídnout nové zkušenosti ve vnímání umění a kulturního dědictví a jak pomoci publiku a návštěvníkům zapojit se intelektuálně do uměleckých děl a prostorů. Toto vzdělávání probíhá lokálně a výzkumníci z Univerzity Ca’Foscari v Benátkách a z Nadace Fitzcarraldo je budou monitorovat mezinárodně, aby využili použité umělecké vyjádření a vědecky změřili dopad na instituce a umělce a jak nově testované a vytvořené umělecké produkty mění vnímání zapojení publika a jeho kulturní chování.

Příjemce grantu:
La Briqueterie – Centre de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne (vedoucí projektu, FR), Tanec Praha (CZ), Arte Sella (IT), Comune di Bassano del Grappa (IT), Conseil départemental du Val-de-Marn (FR), Consorci Mercat de les Flors – Centre de les Arts del Moviment (ES), Dance4 (UK), Fondazione Fitzcarraldo (IT), Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (DE), Dansateliers (NL), Università Ca' Foscari Venezia (IT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
561 246 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 10. 2018 - 01. 12. 2021
Web projektu:
https://www.dancingmuseums.com/
Související podpořené projekty